Giacomo Falcon

Actress – R.I.P.

Album 11 anni fa

Ellie Goulding – Halcyon

Album 12 anni fa

Twin Shadow – Confess

Album 12 anni fa

(((O))) – Morning Lights

Album 12 anni fa

Muse – The 2nd Law

Album 12 anni fa

Peaking Lights – Lucifer

Album 12 anni fa

Holograms – Holograms

Album 12 anni fa

∆AIMON – FLATLINER

Album 12 anni fa